Uslovi korišćenja


 • Poštovani,
  

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.
  Korišćenje sajta

  

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta aroniars.com isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. 
Korisnicima sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

  


Opšti uslovi
  


  1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

  2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.

  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.

  5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

  6. Cene usluga kurirske službe koja vrši isporuku robe kupljene na ovom sajtu, nije uračunata u cenu robe koja se prodaje na ovom sajtu i  placa se u skladu sa politikom poslovanja odabrane službe za isporuku.
  Garancija kvaliteta  Aronia d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
 Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.
  Saglasnost i promene uslova  Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
 Aronia d.o.o. se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.